Ziektebeleid Kinderopvang Eigenwijs

Soms is uw kind niet helemaal fit als het naar de opvang komt. Geef dit even door aan de pedagogisch medewerker zodat deze er rekening mee kan houden en kan kijken of het gedurende de dag beter of juist minder goed gaat met uw kind.

Als uw kind echt ziek is of wordt, dan heeft het behoefte aan een rustige, vertrouwde omgeving met extra aandacht en verzorging. Als we uw kind niet die extra aandacht en verzorging kunnen geven in de groep, dan nemen we contact met u op om te overleggen wat te doen en of u eventueel uw kind eerder kunt komen ophalen.

Besmettelijk
Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, kan de rest van de groep worden besmet. Dit is vervelend, maar het kan niet altijd worden voorkomen. Sommige ziekten zijn al besmettelijk voordat er klachten optreden.
Onder ziek verstaan we het volgende:

  • Koorts, temperatuur van 38 C of hoger
  • Besmettelijke kinderziekten zoals mazelen, waterpokken, bof, rode hond, ernstige diaree en dergelijke

Bij bepaalde symptomen zullen wij u adviseren om uw kind thuis te houden. Wij volgen hierin de richtlijnen van de GGD: Gezondheidrisico’s in kinderdagverblijf 0-4 jaar.