U heeft een klacht?

Uiteraard stelt Eigenwijs het op prijs wanneer ouders met een klacht zich eerst tot de pedagogisch medewerkers richten. Mochten de pedagogisch medewerkers het probleem niet kunnen oplossen dan zal het doorgespeeld worden naar het management. Wij gaan serieus om met uw klachten en zullen altijd proberen een goede oplossing voor alle betrokken partijen te zoeken.

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Per 1 januari 2016 dient elk kinderdagverblijf te zijn geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang.
www.degeschillencommissie.nl
https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/contact/

Een klacht indienen

  • Wanneer u niet tevreden bent over een product of dienst, kunt u een klacht indienen bij de ondernemer. U komt er samen niet uit? Dan kunt een klacht indienen bij het klachtenloket kinderopvang. https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/contact/Dit hoort bij de geschillencommissie kinderopvang. Van het loket krijgt u advies en informatie. Ook kunnen zij bemiddelen tussen u en de kinderopvangorganisatie. Dit is gratis.
  • Is uw klacht nog niet opgelost. Dan kunt u uw geschil voorleggen aan de geschillencommissie kinderopvang.https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/ U betaalt hiervoor wel een beperkte vergoeding (klachtgeld). Om dit te kunnen doen, moet u eerst de interne klachtenprocedure van de kinderopvangorganisatie hebben doorlopen.

Een klacht indienen als oudercommissie

De GGD houdt geen toezicht meer of het adviesrecht voor de oudercommissie voldoende wordt uitgevoerd. Als de oudercommissie niet tevreden is met de wijze waarop het adviesrecht van ouders wordt uitgeoefend en zij komt met de houder niet tot een vergelijk, dan is mogelijk dat de oudercommissie het geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, waarbij de houder verplicht is aangesloten.