Sluitingsdagen 2019 Kinderopvang Eigenwijs

Kinderdagverblijf Eigenwijs zal bijna het hele jaar geopend blijven, behoudens de erkende feestdagen en overige sluitingsdagen.

Sluitingsdagen kunnen niet ingehaald/geruild worden.

2019
01 januari 2019 Dinsdag Nieuwjaarsdag Hele dag
23 januari 2019 Woensdag Studiedag Hele dag
28 maart 2019 Donderdag Studiedag Hele dag
19 april 2019 Vrijdag Goede vrijdag Hele dag
22 april 2019 Maandag 2e paasdag Hele dag
27 april 2019 (zaterdag) Koningsdag Hele dag
30 mei 2019 Donderdag Hemelvaart Hele dag
31 mei 2019 Vrijdag Dag na hemelvaart Hele dag
10 juni 2019 Maandag 2e pinksterdag Hele dag
05 juli 2019 Vrijdag Studiedag Hele dag
23 december 2019 tm
03 januari 2020
2 weken Kerstvakantie Gesloten

De sluitingsweken tijdens de kerstvakantie (meestal week 52 en week 01) worden niet meegenomen in de urenberekening van de standaardcontracten.

De uren van de overige sluitingsdagen worden zoals gebruikelijk wel meegenomen in de urenberekening van de standaardcontracten. Hier zijn een aantal redenen voor:

Op feestdagen lopen de belangrijkste kosten in de kinderopvang door. De personeelskosten vormen het grootste deel van onze kosten. Eigenwijs is conform de CAO kinderopvang verplicht om de medewerkers een salaris uit te betalen waarin de feestdagen ook uitbetaald worden. Daarnaast kennen onze huurcontracten ook geen aftrek voor feestdagen en hebben we nog meer kosten die niet variabel zijn. Dit betekent dat, als we de uren van feestdagen uit de berekening halen, de uurtarieven zullen stijgen. Dit heeft tot gevolg voor ouders dat de uurprijs verder boven de door de overheid vastgestelde maximale uurprijs uitkomt waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen. Omdat ouders per definitie zelf het verschil tussen de werkelijke uurprijs en de fiscaal maximum uurprijs betalen, zijn ouders dan altijd duurder uit.