Kinderopvangtoeslag Kinderopvang Eigenwijs

Kinderopvangtoeslag Kinderopvang Eigenwijs
Het bedrag dat daadwerkelijk wordt betaald, is niet alleen afhankelijk van het tarief van Eigenwijs, maar ook van elke persoonlijke situatie. Een deel van het tarief ontvangt u namelijk weer terug van de Belastingdienst, de zogenoemde Kinderopvangtoeslag. Bij de Belastingdienst kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen. De hoogte van het bedrag dat de Belastingdienst vergoedt, is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen. Voor de aanvraag van Kinderopvangtoeslag heeft u tevens het registratienummer LRKP(Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) nodig. Elk dagverblijf heeft haar eigen nummer.

Toeslag berekenen
Wilt u weten wat voor u de werkelijke kosten zijn van kinderopvang? Dan kunt u een proefberekening maken op de site van de belastingdienst.

Toeslag aanvragen
U kunt kinderopvangtoeslag online aanvragen bij Mijn toeslagen van de Belastingdienst, u heeft daarvoor uw DigiD-code nodig.

Let op!
Vraagt u achteraf kinderopvangtoeslag aan? Dan kunt u alleen nog toeslag krijgen vanaf drie maanden voordat u de aanvraag doet. Vraag de kinderopvangtoeslag daarom op tijd aan. Wijzigingen kunt u wel achteraf doorgeven.